Cacium Phosphoricum D12

130 kr

65 kr

Främst till unghästar vid symtom som överansträngning, växtvärk, hälta, låg energi, låg aptit.

Ges med stor fördel till växande hästar, unghästar i träning där problem existerar pga. tillväxt /överbelastning på ett växande skelett. Växtvärk, hälta utan orsak

 Oftast har hästen låg energi, verkar ointresserad av mat och omgivning. De kan även visa missnöje och irritation i allmänhet. 

Ges vid skador på skelett, medlet stimulerar tillväxtprocessen i skelettet.