Formula 15 - för njurar och urinvägar

Produkten är slut i lager :(

Främjar urinvägarnas normala funktion.

Ur innehållet i Formula 15 kan nämnas Mjölon, Solidago och Åkerfräken. Mjölon har ända sen medeltiden varit uppskattad för sin urinvägsdesinficerande och urindrivande verkan. Verkar urindrivande, sammandragande, blodstillande och bakterie samt svamphämmande. Solidago användes också under medeltiden som urindrivande och är utöver det sammandragande och antiinflammatorisk. Används gärna vid  t ex njurinflammation, minskad urinering samt vid reumatiska problem. Åkerfräken används vid bl a ödem, reumatiska besvär och verkar urindrivande samt verkar positivt på bindvävens motståndskraft.

Formula 15 främjar således urinvägarna hos hästen vilket i sin tur kan verka positivt på en mängd saker, exempelvis gallor, stel muskulatur pga. vätska i kroppen, hudproblem med mera.